Akademia Cisco - szkolenia Cisco CCNA Security w Warszawie

Miejsce szkolenia

AkademiaCisco.com
ul. Nowogrodzka 23
00-511 Warszawa

Cena

1980zł

 

Cel szkolenia

Szkolenie Cisco Certified Network Associate Security (CCNA Security) przygotowuje kursanta do samodzielnego opracowania infrastruktury zabezpieczeń sieciowych, po przez rozpoznanie zagrożeń, słabych punktów sieci i zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zagrożeń w środowisku produkcyjnym. Znajomość technologii CCNA Secuity umożliwia instalację, rozwiązywanie problemów i monitorowanie urządzeń sieciowych, w celu utrzymania integralności, poufności i dostępności danych oraz urządzeń.

Wymagania wobec kursantów:

Od uczestników wymagana jest wiedza z zakresu Cisco CCNA oraz bierna znajomość języka angielskiego (potrzebna do czytania ze zrozumieniem dokumentacji technicznej)

Metodyka prowadzenia szkolenia:

Na początku każdego działu wstęp teoretyczny następnie ćwiczenia praktyczne.
Zaświadczenie ukończenia kursu wystawione na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Cena kursu zawiera przerwy kawowe.

Dla naszych kursantów uruchomiliśmy bezpłatne konsultacje z wykładowcą w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu szkolenia.

Każdy z uczestników ma do dyspozycji: Router 1831, zestaw kabli, komputer PC z właściwym oprogramowaniem.

Program zajęć:

1. Zagrożenia bezpieczeństwa sieci • Zasady bezpieczeństwa • Rodzaje zagrożeń • Rodzaje ataków 2. Bezpieczeństwo urządzeń sieciowych • Dostęp do urządzeń • Różnicowanie poziomów uprzywilejowania użytkowników • Monitorowanie urządzeń • Automatyczne mechanizmy zabezpieczeń 3. Mechanizm AAA (Authentication, Authorization, and Accounting) • Podstawy AAA • Konfiguracja AAA lokalnie i globalnie (TACACS/RADIUS) 4. Firewall na routerze Cisco • Listy kontroli dostępu (ACL) • Context-Based Access Control (CBAC) • Zone-Based Firewall (ZBF) 5. Ochrona przed włamaniem do sieci • Podstawy Intrusion Prevention System (IPS) • Implementacja IPS na routerze Cisco 6. Zabezpieczanie sieci LAN • Bezpieczeństwo użytkowników sieci • Bezpieczeństwo w warstwie drugiej modelu OSI • Zagadnienia bezpieczeństwa sieci VoIP i SAN • Bezpieczeństwa na switchach Cisco • Analiza ruchu w sieci (SPAN) 7. Podstawy systemów kryptograficznych • Przegląd usług kryptograficznych • Zapewnienie integralności i autentyczności informacji • Systemy szyfrowania informacji 8. Wirtualne sieci prywatnych (VPN) • Podstawy VPN • VPN Site-to-Site • Zdalny dostęp VPN 9. Zarządzanie bezpieczeństwem sieci • Tworzenie bezpiecznej sieci • Cisco Self-Defending Network (SDN) • Tworzenie polityki bezpieczeństwa

 


tel.: +48226254972, fax: 22 250 1140,

Wszelkie prawa zastrzeżone © SME TRAINING

Szkolenia CISCO