Akademia Cisco - szkolenia Cisco CCNA w Warszawie

Miejsce szkolenia

AkademiaCisco.com
ul. Nowogrodzka 23
00-511 Warszawa

Cena

UWAGA! SPECJALNA PROMOCJA CENOWA Teraz 72 godzinny kurs to jedyne 1.980 zł. Zapraszamy!

 

Cel szkolnia

Szkolenie administratorów sieci TCP/IP – poziom Cisco Certified Network Associate przygotowuje do egzaminu CCNA. Program szkolenia obejmuje naukę konfiguracji urządzeń sieciowych, a jego formuła opiera się na wykonywaniu zadań praktycznych w dedykowanym laboratorium. Podczas zajęć każdy trzyosobowy zespół dysponuje kompletem urządzeń sieciowych, potrzebnych do wykonania zaplanowanych ćwiczeń.

Wymagania wobec kursantów:

Od uczestników kursu oczekujemy biernej znajomości języka angielskiego (potrzebnej do zrozumienia dokumentacji technicznej oraz instrukcji do ćwiczeń), umiejętności obsługi komputera, a także zainteresowania sieciami komputerowymi.

Materiały i metodyka prowadzenia szkolenia:

Każdy słuchacz otrzymuje 200 stronicowy, autorski skrypt, płytę CD z materiałami, a także zaświadczenie ukończenia kursu wystawione na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej. Cena kursu zawiera przerwy kawowe. Dla naszych kursantów uruchomiliśmy bezpłatne konsultacje z wykładowcą w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu szkolenia. Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń w trzyosobowych grupach roboczych. Ćwiczenia praktyczne poprzedzone są krótkim wstępem teoretycznym. Każdy z uczestników ma do dyspozycji: Ruter Cisco 1721, Switch Cisco Catalyst 2950, zestaw kabli, komputer PC z właściwym oprogramowaniem.

Program zajęć:

1. Podstawy technologii sieciowych • Modele OSI i TCP / IP • Protokoły Ethernet i IP v4 • Wprowadzenie do IOS (Internetwork Operating System) • Podstawy konfiguracji routerów i przełączników • Konfiguracja i testowanie sieci IP 2. Routing • Routing statyczny • Protokoły wektora odległości: RIP v1 oraz RIP v2 • Projektowanie sieci. Maski o stałej lub zmiennej długości (VLSM). Routing bezklasowy (CIDR) • Protokół stanu łącza: OSPF • Protokół hybrydowy: EIGRP 3. Switching • Wirtualne sieci lokalne (VLAN) • Protokół VTP • Protokół drzewa opinającego (STP) • Routing pomiędzy VLAN-ami • WLAN - podstawy 4. Technologie sieci rozległych (WAN) • Protokół PPP • Frame Relay • Bezpieczeństwo sieci • Listy dostępu (ACL) • DHCP i NAT • Diagnostyka błędów w sieciach WAN.

 


tel.: +48226254972, fax: 22 250 1140,

Wszelkie prawa zastrzeżone © SME TRAINING

Szkolenia CISCO