Akademia Cisco - szkolenia Cisco Wireless w Warszawie

Miejsce szkolenia

AkademiaCisco.com
ul. Nowogrodzka 23
00-511 Warszawa

Cena

UWAGA! SPECJALNA PROMOCJA CENOWA Teraz 35 godzinny kurs to jedyne 4.390 zł. Zapraszamy!

 

Cel szkolnia

Kurs administratorów sieci bezprzewodowych bazujących na sprzęcie Cisco. Program kursu zawiera informacje niezbędne do zaplanowania i wdrożenia sieci bezprzewodowej w przedsiębiorstwie oraz do późniejszego zarządzania tą siecią.

Wymagania wobec kursantów:

Od uczestników kursu oczekujemy biernej znajomości języka angielskiego (potrzebnej do zrozumienia dokumentacji technicznej oraz instrukcji do ćwiczeń), umiejętności obsługi komputera, a także zainteresowania sieciami komputerowymi.

Materiały i metodyka prowadzenia szkolenia:

Każdy słuchacz otrzymuje autorski skrypt edukacyjny, a także zaświadczenie ukończenia kursu wystawione na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń, które poprzedzone są krótkim wstępem teoretycznym.

Program zajęć:

1. Podstawy technologii radiowej. Pojęcia takie jak: • Częstotliwość, długość fali • Amplituda • Free Path loss • Zjawisko odbicia • Absorpcja • Wielodrogowość • Decybele, Dbi, dbd • Bilans energetyczny • SSID • Sieć ad-hoc 2. Typy anten, anteny dookólne, kierunkowe, sektorowe , charakterystyki anten , dobór anten do projektowanego rozwiązania. 3. Standard 802.11 • opis różnic między standardami 802.11a,b,g,n • nowe rozwiązania w standardzie 802.11n (MIMO) 4. Mechanizmy warstwy drugiej w sieciach bezprzewodowych • dostęp do medium (CSMA/CA) • ramki danych (opis przesyłania i struktury ramek) • ramki zarządzające (Beacon, Probe, Authenticaton Request, Association Request) • ramki kontrolne 5. Architektura sieci bezprzewodowych Cisco • komponenty składowe • AP w trybie light i standalone • rola kontrolera • rola systemu WCS i WCS Navigator • protokół LWAPP i CAPWAP 6. Ligthweight AP • mechanizm wykrywania kontrolera • tryby pracy AP ( local, monitor sniffer, rogue detector, H-REAP, bridge ) • sprzęt: oferowane AP firmy cisco 7. Konfiguracja i eksploatacja kontrolera wireless (WLC) • interfejsy fizyczne i logiczne kontrolera • wstępna konfiguracja • interfejs graficzny • dodawanie interfejsów • dodawanie sieci WLAN • serwis dhcp • strona monitorowania • zarządzanie AP-kami • zarządzanie użytkownikami • sprzęt, rodzaje i parametry oferowanych kontrolerów Cisco 8. Konfiguracja oprogramowania klienckiego na przykładzie systemu Windows 9. Zagadnienia bezpieczeństwa • pojęcia uwierzytelniania i szyfrowania ( symetryczne, asymetryczne ) • sieci open ( z oraz bez WEP ) konfiguracja z użyciem WLC • sieci z PSK oraz konfiguracja przy użyciu WLC • sieci z centralnym uwierzytelnianiem ( enterprise WLAN ), technologia 802.1x, EAP, Radius, local-EAP, rodzaje EAP( EAP-TLS, EAP-Fast, PEAP ) • różnica między WPE i WPA oraz WPA2 • konfiguracja kontrolera wireless do obsługi różnorakich typów zabezpieczeń • konfiguracja serwera Radius na przykładzie Network Policy Server • konfiguracja klienta na przykładzie systemu Windows • MFP management frame protection 10. Podstawy systemu WCS • grupowe zarządzanie kontrolerami ( szablony ) • funkcja radio planning 11. Planowanie sieci WLAN dla konkretnego budynku ( informacje niezbędne, krótki opis procesu site-survey )

 


tel.: +48226254972, fax: 22 250 1140,

Wszelkie prawa zastrzeżone © SME TRAINING

Szkolenia CISCO